• EN
 • 门禁下载章鱼直播:
  G5系列
  N8系列
  CY系列
 • WEDS-CY
  [CY系列] WEDS-CY
  人脸+卡识别智能下载章鱼直播柱
  单目人脸通道控制下载章鱼直播,旷视算法,半室外使用环境,支持人脸识别+卡识别。...
 • 11条记录
 • 回到顶部
 • 呼叫
 • 分享
 • 二维码